WPROWADZENIE RELIKWII MĘCZENNIKÓW

W niedzielę 23 czerwca na Mszy świętej o godz. 8.00 nastąpi wprowadzenie relikwii błogosławionych męczenników: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w Pariacoto w Peru w 1991 roku. Poprzez kazania franciszkanie przybliżą nam ich postacie. Po Mszach świętych można będzie wesprzeć ofiarą misje franciszkańskie.