Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Mediacja

ZAMIAST BUDOWAĆ MUR PRZYSTĄP DO MEDIACJI

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to poufny sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo
przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im
samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.


JAK PRZEBIEGA MEDIACJA?

W trakcie pierwszego spotkania mediator informuje o przebiegu i zasadach mediacji, ustalają, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji oraz potwierdzają dobrowolny udział w rozmowach. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia swojej sytuacji, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji. To, co dzieje się podczas sesji zostaje w “czterech ścianach” pokoju, w którym prowadzone są rozmowy. Mediator gwarantuje całkowitą dyskrecję.

JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI RODZINNEJ?

Bardziej skuteczna i tańsza niż proces sądowy

Żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody osób zainteresowanych rozwiązaniem sporu,
zazwyczaj prowadzi więc do sytuacji obopólnej wygranej

Rozpoczynając mediację strony niczego nie ryzykują, gdyż każda z nich w każdej chwili może odstąpić od udziału w niej. Poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności, pozwala na otwartość, szczerość i ochronę reputacji

Mediacja umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach oraz nazwanie swoich potrzeb
w atmosferze poufności, spokoju, akceptacji

Mediacja pozwala na wsłuchanie się w uczucia i potrzeby drugiej strony oraz lepsze zrozumienie powodów jej zachowań

Mediacja pomaga w utrzymaniu relacji, które będą lub powinny trwać w przyszłości, a niekiedy umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA MOŻE BYĆ PROWADZONA?

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, a także spoza rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć. Mediację rodzinną warto stosować w sprawach takich jak: konflikty małżeńskie, konflikty między rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi), pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, spory wynikające z gospodarowania współwłasnością, kontakty dziecka z członkami rodziny.


Bezpłatne mediacje rodzinne prowadzi: Katarzyna Głownia
mediator, familiolog, doradca rodzinny, teolog małżeństwa i rodziny

Kontakt:
krakowmediacje@gmail.com tel. 506 744 048
oraz za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: 12/628-81-49, 12/628-81-50