Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Chrzest

Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego. W tym sakramencie Bóg wyzwala człowieka z jego grzechów i przyjmuje go jako Swoje dziecko. Przez chrzest zostajemy także włączeni do Kościoła oraz zostaje nam otwarta droga do innych sakramentów.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w ostatnią niedzielę  miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.30.

W przeddzień (w sobotę) o godz. 17.00 jest Katecheza przedchrzcielna – dla rodziców i chrzestnych.

Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • pełne dane personalne rodziców dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców łącznie z nazwiskiem panieńskim matki,
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców, gdy ślub odbył się w innej parafii a w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego,
  • imiona i  nazwiska chrzestnych z adresem zamieszkania,
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami.

Do pełnienia funkcji chrzestnego konieczne jest:

  • ukończenie szesnastego  roku życia,
  • znajomość zasad wiary i praktykowanie jej, (uczniowie potwierdzają udział w katechezie okazaniem indeksu),
  • przyjęcie sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

Chrzestnymi nie mogą być: osoby niepraktykujące wiary; młodzież, która nie uczestniczy w katechezie szkolnej oraz osoby żyjące w konkubinacie albo w związku niesakramentalnym.

Polecany link:
Obrzędy sakramentu chrztu