Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Pokuta

Możliwość spowiedzi świętej w naszej parafii w niedziele i w dni powszednie: 20 minut przed każdą Mszą Świętą.

Przed przystąpieniem do Sakramentu Pokuty trzeba przygotować się, rozważając Chrystusowe wezwanie do nawrócenia – i robiąc rachunek sumienia. Odczytujemy słowa Ewangelii. Przypominamy sobie nasze grzechy. Przypominamy sobie zadaną na poprzedniej spowiedzi pokutę. Spełniamy 5 warunków dobrej spowiedzi.

Klęknąwszy przy konfesjonale mówimy: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kapłan odpowiada: „Na wieki wieków. Amen”.

Teraz trzeba się przeżegnać: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Kapłan mówi słowa zachęty, na przykład: „Bóg niech będzie w sercu twoim, abyś skruszony wyznał swoje grzechy”.

Wyznanie grzechów rozpoczynamy od przedstawienia swojej sytuacji i “sprawozdania” z poprzedniej spowiedzi np.: „Mam 46 lat, jestem żonaty, mam trójkę dzieci, pracuję jako magazynier. Ostatni raz byłem u spowiedzi miesiąc temu. Pokutę zadaną wypełniłem”.

Następnie rozpoczynamy wyznanie swoich grzechów: „Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…” Wymieniamy wszystkie grzechy, które poznaliśmy na rachunku sumienia.

Po wyznaniu grzechów mówimy: „Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję. Postanawiam poprawę. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie”. Lub używając podobnych słów.

Gdy kapłan zada pokutę, trzeba powiedzieć, czy możemy ją wypełnić. Następnie – na wezwanie kapłana – wypowiadamy słowa skruchy i przeproszenia Boga, na przykład: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo: „Boże mój, żałuję, że Ciebie obraziłem swoimi grzechami. Przez Mękę Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną”.

Potem w ciszy słuchamy słów rozgrzeszenia, które mówi kapłan: 

„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. 
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Odpowiadamy: „Amen”.

Na zakończenie razem z kapłanem odmawiamy modlitwę dziękczynną. Kapłan mówi:

„Wysławiajcie Boga, bo jest dobry”. Odpowiadamy: „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”. Kapłan kończy: „Pan odpuścił Tobie grzechy, Idź w pokoju”.


Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej

Ks. dr Marek Leśniak
Ks. dr Antoni Świerczek

Antykoncepcja – są to środki mechaniczne (prezerwatywy męskie lub żeńskie), chemiczne (plemnikobójcze pasty, kremy lub żele dopochwowe) i hormonalne oraz wszelkie działania obezpładniające akt małżeński. 
Na szczególną uwagę zasługują środki hormonalne, które mogą być przyjmowane doustnie, poprzez naklejony plaster, zastrzyk, podskórny implant, z którego uwalnia się systematycznie odpowiednia dawka hormonu, ale też jako wkładka dopochwowa. 


Składnikami środków hormonalnych są syntetyczne hormony estrogeny i progesteron, które wprowadza- ją zamieszanie w organizmie kobiety, hamując i rozregulowując naturalny proces wydzielania hormonów, ponieważ gruczoły narządu rodnego, ale także pod- wzgórze i przysadka mózgowa są okłamywane informacjami, jakoby kobieta była już w stanie ciąży.
Nowoczesne antykoncepcyjne środki hormonalne obok działania uniemożliwiającego poczęcie mogą spowodować także skutek wczesnoporonny.  Wymienia się zasadniczo cztery skutki stosowania środków hormonalnych: 
a. zapobieganie owulacji – hamują one wydzielanie gonadotropiny działającej na podwzgórze i przysadkę mózgową – działanie antykoncepcyjne, 
b. utrata zdolności endometrium do przyjęcia zapłodnionego embrionu – dzieje się tak na skutek działania czynnika progestagennego. Zapłodniony embrion zostaje wydalony z organizmu – działanie wczesnoporonne, 
‘c. zagęszczenie śluzu szyjkowego i uczynienie go nieprzepuszczalnym dla plemników – działanie antykoncepcyjne, 
d. modyfikacja czynności jajowodu poprzez obniżenie kurczliwości i prędkości transportu zapłodnionej komórki jajowej – nie może ona przedostać się przez jajowód i zagnieździć w macicy. Dzieje się tak na skutek działania progestagenów, które zmniejszają liczbę komórek rzęskowych ułatwiających przepływ komórki jajowej przez jajowód. W wyniku tego dochodzi do “zaschnięcia” zapłodnionej komórki jajowej i obumarcie. Jest to działanie wczesnoporonne.” 
W przypadku stosowania środków hormonalnych kobieta może otrzymać rozgrzeszenie, jeśli uznaje swój grzech i okaże szczerą wolę zaprzestania używania tych środków oraz zobowiąże się, że w czasie ich stosowania nie będzie podejmować współżycia, nawet jeśli do takiego dążyłby współmałżonek. Jeżeli środki hormonalne są podawane w celach leczniczych – wtedy, jeśli nie ma innej możliwości, może je stosować. Jeżeli jednak niosą one ze sobą niebezpieczeństwo aborcji, to wtedy potrzebne jest powstrzymanie się od współżycia seksualnego. Jeżeli takiego niebezpieczeństwa nie niosą, to można przyjąć, że chodzi o zasadę podwójnego skutku. Efekt obezpładniający jest uboczny i niezamierzony i wtedy małżonkowie mogą współżyć ze sobą.