Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Małżeństwo

Zawierając małżeństwo mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, by obdarzać miłością siebie nawzajem oraz zrodzić i wychować potomstwo. W sakramencie małżeństwa Bóg umacnia małżonków, by ich miłość się rozwijała. Obdarza ich także siłą do znoszenia trudności i pomagania sobie nawzajem w przeciwnościach.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

1. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem związku małżeńskiego.

2. W kancelarii parafialnej należy przedstawić  następujące dokumenty:

  • metryki chrztu (termin ważności tego dokumentu wynosi sześć miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
  • dowody osobiste,
  • świadectwa  (indeksy) z ostatniej klasy katechezy szkolnej,
  • zaświadczenie z uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim oraz z poradnictwa życia rodzinnego,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego ( Kraków, ul. Lubelska 27).

Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych w Krakowie

Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych – organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30 do 19.00 i w niedzielę od 9.00 do 15.00. Informacje i zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Na dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.

Zapisy na Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych rozpoczynamy od dnia 15 miesiąca poprzedzającego uczestnictwo w godzinach od 9:00 do 13:00. Jeśli 15 wypada w sobotę lub niedzielę, to zapisy rozpoczynamy w poniedziałek.

Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych odbywają się w następujących ośrodkach:

Kraków, parafia św. Jana Kantego os. Bronowice Małe, ul. Jabłonkowska 18.
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie, poniedziałek – piątek w godzinach od 9:00 do 13: 00, wtorek i czwartek od 15:30 do 18:00, tel. +48 12 628 81 49 lub +48 12 628 81 50.

Kraków, parafia św. Józefa Rynek Podgórski, ul. Zamojskiego 2. Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy na stronie: www.kursyprzedmalzenskie.pl

Kraków, parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza os. Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 4. Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie (tel. j.w.).

Kraków, parafia Matki Boskiej Zwycięskiej os. Borek Fałęcki, ul. Zakopiańska 86.
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie (tel. j.w.). 

Kraków, Bazylika OO. Paulinów “Na Skałce” ul. Skałeczna 15. Zgłoszenia udziału dokonujemy telefonicznie, pod nr. tel.: +48 12 619 09 26. Informacja (furta klasztorna) tel.: +48 12 619 09 00.

Kraków, Bazylika OO. Dominikanów ul. Stolarska 12. Zgłoszenia udziału dokonujemy elektronicznie na stronie: 
http://www.krakow.dominikanie.pl/weekendowe.html

Ilość miejsc ograniczona. Osoby nie zgłoszone wcześniej, nie będą przyjęte.

Katechezy dla Narzeczonych czterotygodniowe w Krakowie

Czterotygodniowe Katechezy dla Narzeczonych to cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny, można wybrać dowolny termin i miejsce. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału.
Uwaga! W piątym tygodniu miesiąca katechez nie ma.

W cztery kolejne niedziele:

Bazylika OO. Franciszkanów – Kraków, Stare Miasto
(pl. Wszystkich Świętych 5) godz. 9:00. Zakończenie Mszą św. o godz. 11:00 w Bazylice.

Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Kraków, Prądnik Czerwony  (ul. Dobrego Pasterza 4) godz. 16:00. Możliwość udziału we Mszy św. o 18.00 w kościele.

W cztery kolejne poniedziałki:

Parafia św. Maksymiliana – Nowa Huta, Mistrzejowice (os. Tysiąclecia 86) godz. 18:00.

Parafia NMP z Lourdes XX. Misjonarzy – Kraków “Na Miasteczku” (ul. Misjonarska 37) godz. 19:00.

W cztery kolejne wtorki:

Parafia NMP Zwycięskiej – Kraków, Borek Fałęcki (ul. Zakopiańska 86)  godz. 18:00.

Parafia NMP Królowej Polski – Nowa Huta, Bieńczyce. Miesiące parzyste (ul. Obrońców Krzyża 1) godz. 18:30.

W cztery kolejne środy:

Bazylika OO. Cystersów – Nowa Huta, Mogiła (ul. Klasztorna 11) godz. 18:00.

Parafia Św. Jadwigi Królowej – Kraków, Krowodrza  (ul. Łokietka 60) godz. 18:00.

Bazylika OO. Dominikanów – Kraków, Stare Miasto (ul. Stolarska 12) godz.18:30.

W cztery kolejne czwartki:

Parafia św. Szczepana – Kraków (ul. Sienkiewicza 19) godz. 19:00.

Parafia św. Stanisława Kostki – Kraków, Dębniki (ul. Konfederacka 6) godz. 19:00.

W cztery kolejne soboty:

Parafia Bożego Ciała – Kraków, Kazimierz (ul. Bożego Ciała 26), sala parafialna obok kancelarii godz. 17:00.

Skawina, parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Terminy: 1, 2, 3, 4 niedziela w m-cu: I, III, V, VI, IX, XI
Program dnia: Msza św. rano w parafii
Katecheza 1 – godz.: 15:00, budynek szkoły parafialnej
Katecheza 2 – godz.: 16:00, j. w.

Polecany link:

Przygotowanie do ślubu 

Dyżury Katolickich Poradni Życia Rodzinnego w Krakowie

Czytania na ślub


MEDIACJA

ZAMIAST BUDOWAĆ MUR PRZYSTĄP DO MEDIACJI

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to poufny sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo
przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im
samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.


JAK PRZEBIEGA MEDIACJA?

W trakcie pierwszego spotkania mediator informuje o przebiegu i zasadach mediacji, ustalają, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji oraz potwierdzają dobrowolny udział w rozmowach. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia swojej sytuacji, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji. To, co dzieje się podczas sesji zostaje w “czterech ścianach” pokoju, w którym prowadzone są rozmowy. Mediator gwarantuje całkowitą dyskrecję.

JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI RODZINNEJ?

Bardziej skuteczna i tańsza niż proces sądowy

Żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody osób zainteresowanych rozwiązaniem sporu,
zazwyczaj prowadzi więc do sytuacji obopólnej wygranej

Rozpoczynając mediację strony niczego nie ryzykują, gdyż każda z nich w każdej chwili może odstąpić od udziału w niej. Poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności, pozwala na otwartość, szczerość i ochronę reputacji

Mediacja umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach oraz nazwanie swoich potrzeb
w atmosferze poufności, spokoju, akceptacji

Mediacja pozwala na wsłuchanie się w uczucia i potrzeby drugiej strony oraz lepsze zrozumienie powodów jej zachowań

Mediacja pomaga w utrzymaniu relacji, które będą lub powinny trwać w przyszłości, a niekiedy umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA MOŻE BYĆ PROWADZONA?

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, a także spoza rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć. Mediację rodzinną warto stosować w sprawach takich jak: konflikty małżeńskie, konflikty między rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi), pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, spory wynikające z gospodarowania współwłasnością, kontakty dziecka z członkami rodziny.


Bezpłatne mediacje rodzinne prowadzi: Katarzyna Głownia
mediator, familiolog, doradca rodzinny, teolog małżeństwa i rodziny

Kontakt:
krakowmediacje@gmail.com tel. 506 744 048
oraz za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: 12/628-81-49, 12/628-81-50