Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Pogrzeb

W czasie pogrzebu wspólnota wiernych modli się, by wyprosić u Boga łaskę życia wiecznego dla zmarłego. Nie jest on tylko pożegnaniem kogoś bliskiego, lecz przede wszystkim ma on przypominać o nadziei życia wiecznego. Wspólna modlitwa niesie także pociechę rodzinie i przyjaciołom zmarłego.


Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić w kancelarii parafialnej:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych od kapelana szpitala, jeżeli zgon nastąpił poza parafią,
  • jeżeli osoba zmarła mieszkała w innej parafii – pisemną zgodę na urządzenie pogrzebu.