Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Parafialne Koło Caritas

 

Parafialne Koło Caritas w naszej wspólnocie przychodzi z pomocą ludziom  chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

ZASADY DZIAŁANIA

 1. Celem Koła jest niesienie pomocy osobom zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.
 2. Realizacja tego celu stawia przed Kołem następujące zadania:
  a) mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,
  b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń.
 3. Koło obejmuje swoim działaniem:
  a) potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne,
  b) rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,
  c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,
  e) osoby przeżywające inne  trudności.
 4. Koło działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W tym celu swoim przykładem zachęca wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała.