Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Parafialne Koło Caritas

 

Parafialne Koło Caritas w naszej wspólnocie przychodzi z pomocą ludziom  chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

ZASADY DZIAŁANIA

 1. Celem Koła jest niesienie pomocy osobom zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.
 2. Realizacja tego celu stawia przed Kołem następujące zadania:
  a) mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,
  b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń.
 3. Koło obejmuje swoim działaniem:
  a) potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore, niepełnosprawne,
  b) rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,
  c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,
  e) osoby przeżywające inne  trudności.
 4. Koło działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W tym celu swoim przykładem zachęca wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała.

Z kroniki Parafialnego Koła Caritas parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Sidzinie prowadzonej  przez śp. Janinę Kurowską.
 „W czerwcu 1989 r. przybył do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Sidzinie dotychczasowy wikariusz parafii w Czernichowie ks. Stanisław Raczek, mianowany przez ks. Kard. Franciszka Macharskiego proboszczem w naszej parafii. Nowy proboszcz wraz z parafianami stwierdził, że i w parafii są ludzie w trudnej sytuacji materialnej, samotni, chorzy, ludzie potrzebujący pomocy. W związku z tym 15 października 1989 r. po Mszy św. i homilii na temat roli Parafialnego Koła Caritas odbyło się pierwsze spotkanie osób, które zgłosiły się do pracy w Parafialnym Kole Caritas. Do zespołu zgłosiło się 12 osób. Na spotkaniu zapoznano się ze Statutem Koła, dokonano podziału parafii na Rejony, powołano

Przełożoną Koła oraz Opiekunki Rejonowe.
Przewodniczącym Koła został ks. Stanisław Raczek, proboszcz, Przełożoną Stanisława Buła, a Charytatywnymi Opiekunkami Rejonowymi zostały:
Olszyny – Aleksandra Pałka, Józefa Pachel
Pastwisko – Wanda Ostrogórska i Władysława Torba
Kolejackie – Agnieszka Budek i Stanisława Filipczyk
Górna Sidzina- Aniela Klimczyk i Maria Domagała
Dolna Sidzina – Danuta Kłyś i Helena Łopata
Kronikarzami wybrano – Danutę Kłys i Janinę Kurowską.

Na spotkaniu ustalono, że spotkania Koła odbywać się będą w środę po Mszy św. i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przed Adwentem
W okresie Bożego Narodzenia
Przed Wielkim Postem
W okresie Wielkanocnym
Przed Parafialnym Świętem Chorych
Przed uroczystością odpustową.

Rejonowe Opiekunki zobowiązały się do przeprowadzenia wywiadu w swoich rejonach oraz udzielenia  pomocy również materialnej

a) osobom samotnym, obłożnie chorym
b) rodzinom wielodzietnym żyjącym w ubóstwie
c) osobom ubogim samotnie wychowującym dzieci.

Rejonowe Opiekunki zebrały również informacje o chorych chętnych do odwiedzin w Pierwsze Piątki.

Efektem działalności Koła m.in. było wprowadzenie odwiedzin chorych w I Piątki miesiąca, odwiedzin chorych przez ks. z Najświętszym Sakramentem przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. W domach obłożnie chorych odprawiane były Msze św. w Adwencie i Wielkim Poście. Bardzo owocne były spotkania opłatkowe organizowane po Mszy św. w salce katechetycznej, oraz „święconego”  (Wielkanoc), na które poczęstunek przygotowywało Koło. Wynikiem działalności Koła była Msza św. i nabożeństwo dla chorych podczas każdych rekolekcji parafialnych. Członkinie Koła rozdzielały również dary, które przychodziły do parafii w stanie  wojennym z Zachodu. W dzień św. Brata Alberta ustanowione zostało parafialne święto chorych. Parafialne Koło Caritas organizowało dowożenie chorych oraz poczęstunek dla nich. Koło pomagało w uzyskaniu dofinansowania opłat za energię elektryczną, gaz, zakupu węgla osobom samotnym i biednym, pomagało pisać prośby do Opieki Społecznej, odwiedzał samotnych w szpitalu. Koło spotkało się z ks. Bp. Kazimierzem Nyczem podczas wizytacji parafii w dniu 18.03.1991r, a następnie z bp. Albinem Małysiakiem 29.09. 1996 r. Z czasem do Zespołu dołączyły  Zofia Cholewa, Anna Falkowska, Józefa Caban, Stanisława Filipczyk, Krystyna Pawlica, Maria Holecka.

Obecnie do Parafialnego Koła Caritas należą: diakon Mateusz Bochenek i Antoni Kot a Parafialne Koło Caritas zajmuje się rozprowadzaniem wśród uboższych mieszkańców naszej parafii żywności pochodzącej z programu PEAD. Żywność w naszej parafii trafia do 115 osób co dwa miesiące. W roku 2011 rozprowadziliśmy 12,5 ton żywności.

Uwaga! W roku 2012 ilość żywności z Programu PEAD została zmniejszona radykalnie. Akcja zostanie uruchomiona na nowo dopiero na przełomie czerwca i lipca 2012.