Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Bierzmowanie

Warunkiem zaliczenia roku formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu jest:

  • przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwo we Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca;
  • uczestnictwo w 10 spotkaniach klasy: VI, VII oraz w 20 spotkaniach klasy VIII
  • uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych (min. 5 razy)
  • uczestnictwo w min. 4 Mszach św. roratnich
  • uczestnictwo w min. 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście 
  • uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali ( min. 3)
  • uczestnictwo w nabożeństwach majowych (min. 10 razy)
  • oddanie pracy zaliczeniowej na zadany temat w terminie wskazanym przez duszpasterza

Na każde nabożeństwo przynosimy indeks przygotowania do bierzmowania i prosimy księdza o podpis. 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.
(KKK 1316)

Duch Święty, posłaniec Bożej miłości, pragnie mieszkać w waszych sercach. Stwórzcie Mu przestrzeń w sobie poprzez słuchanie słowa Bożego, przez modlitwę oraz przez solidarność z biednymi i cierpiącymi. Nieście ludziom Ducha pokoju i pojednania. Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro, dopełni każde dobre dzieło, jakie czynicie na Jego chwałę.
(Benedykt XVI)