Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Domowy Kościół

Zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca na 10.00 na Mszę dla rodzin. 
Po Mszy Św. błogosławieństwo rodzin. 

Osoby, które chciałyby czynnie uczestniczyć w Eucharystii poprzez czytania, psalm, modlitwę wiernych czy procesję z darami, 
prosimy o kontakt z Katarzyną Piękosz, email: kpiekosz@poczta.onet.pl, lub tel. 606 74 38 09 

HISTORIA

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.
DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).
Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

CZŁONKOWIE DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. “Równi usługują równym”

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 •     życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 •     życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 •     życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 •     dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 •     postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.


Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą elementy formacyjne:

 •     modlitwa osobista,
 •     regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 •     modlitwa małżeńska,
 •     modlitwa rodzinna,
 •     comiesięczny dialog małżeński,
 •     reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 •     uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.


Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła.
Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 •     dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku,
 •     modlitwa – dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca,
 •     formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.


REKOLEKCJE

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.
Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl