ODPUST PARAFIALNY PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

“Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony…”

14 września w naszej parafii przypada Uroczystość odpustowa. Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (o godz. 17.30 Droga Krzyżowa)

Sumę odpustową o godz. 18.00 odprawi i kazanie wygłosi ks. Adam Garlacz, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Opatkowicach.

Po Mszy świętej procesja, a po niej rozpoczęcie peregrynacji Krzyża z Ziemi Świętej w rodzinach naszej parafii.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.