WSPÓLNOTA SŁUCHAJĄCA I EWANGELIZUJĄCA

XIII Tydzień Wychowania 10-17 września 2023 r.

Księża Biskupi zachęcają w swym Liście:

  1. Uczmy się budować wspólnotę.
  2. Wychowujmy do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie.
  3. Dawajmy świadectwo Ewangelii.

“Inicjatywa Tygodnia Wychowania jest obecna w życiu duszpasterskim Kościoła w Polsce już od trzynastu lat. Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele Synod o synodalności” (z Listu Episkopatu Polski na XIII Tydzień Wychowania).