Triduum Sacrum

Wielki Czwartek

Czuwanie w Ciemnicy do godz. 2100

Wielki Piątek

Czuwanie w Ciemnicy od godz. 1100

1100  2 Róża Kobiet

1200  3 Róża Kobiet

1300  4 Róża Kobiet

1400  5 Róża Kobiet

1500  1 Róża Kobiet

Adoracja w Grobie Pańskim do godz. 2400

2100  2 Róża Mężczyzn

2200  1 Róża Mężczyzn

2300  Młodzież

Wielka Sobota

Adoracja w Grobie Pańskim

od godz. 800 do godz. 1300