Katechezy dla Dorosłych

na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

w 1 i 3 środy miesiąca o godz. 20.00

Na spotkanie 19 października proszę przeczytać nr.: 50-141.