Kapłaństwo

Osoby rozpoznające powołanie kapłańskie i pragnące wstąpić do krakowskiego seminarium zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.
Szczegółowe informacje: Strona seminarium 
 
Warunki przyjęcia
Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:
a) Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
b) Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
c)  Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
d) Zdrowie psychiczne i fizyczne,
e) Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
f)  Wolność w wyborze powołania,
g)  Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.


Potrzebne dokumenty
1. Własnoręcznie napisane podanie
2. Życiorys
3. Świadectwo maturalne (oryginał) *
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
7. Opinia Księdza Proboszcza i katechety
8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu)
9. Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem)
* świadectwo maturalne wraz z wynikami dostarczamy w późniejszym terminie
 
Test i rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci będą pisać test i odbędą rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zakres wiadomości katechetyczno-teologicznych na poziomie szkoły średniej. Będą one miały miejsce w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 4. Terminy zostaną podane kandydatom w momencie składania dokumentów. W przygotowaniu się proponowana jest lektura następujących pozycji:
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
2. Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
3. Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.a

Małżeństwo

Zawierając małżeństwo mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, by obdarzać miłością siebie nawzajem oraz zrodzić i wychować potomstwo. W sakramencie małżeństwa Bóg umacnia małżonków, by ich miłość się rozwijała. Obdarza ich także siłą do znoszenia trudności i pomagania sobie nawzajem w przeciwnościach.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

1. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem związku małżeńskiego.

2. W kancelarii parafialnej należy przedstawić  następujące dokumenty:

 • metryki chrztu (termin ważności tego dokumentu wynosi sześć miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • świadectwa  (indeksy) z ostatniej klasy katechezy szkolnej,
 • zaświadczenie z uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim oraz z poradnictwa życia rodzinnego,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego ( Kraków, ul. Lubelska 27).

 

Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych w Krakowie

Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych - organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30 do 19.00 i w niedzielę od 9.00 do 15.00. Informacje i zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Na dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.

Zapisy na Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych rozpoczynamy od dnia 15 miesiąca poprzedzającego uczestnictwo w godzinach od 9:00 do 13:00. Jeśli 15 wypada w sobotę lub niedzielę, to zapisy rozpoczynamy w poniedziałek.

Dwudniowe Katechezy dla Narzeczonych odbywają się w następujących ośrodkach:

Kraków, parafia św. Jana Kantego os. Bronowice Małe, ul. Jabłonkowska 18.
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie, poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 13: 00, wtorek i czwartek od 15:30 do 18:00, tel. +48 12 628 81 49 lub +48 12 628 81 50.

Kraków, parafia św. Józefa Rynek Podgórski, ul. Zamojskiego 2. Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy na stronie: www.kursyprzedmalzenskie.pl

Kraków, parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza os. Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 4. Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie (tel. j.w.).

Kraków, parafia Matki Boskiej Zwycięskiej os. Borek Fałęcki, ul. Zakopiańska 86.
Zgłoszenia udziału w Dwudniowych Katechezach dokonujemy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie (tel. j.w.). 

Kraków, Bazylika OO. Paulinów "Na Skałce" ul. Skałeczna 15. Zgłoszenia udziału dokonujemy telefonicznie, pod nr. tel.: +48 12 619 09 26. Informacja (furta klasztorna) tel.: +48 12 619 09 00.

Kraków, Bazylika OO. Dominikanów ul. Stolarska 12. Zgłoszenia udziału dokonujemy elektronicznie na stronie: 
http://www.krakow.dominikanie.pl/weekendowe.html

Ilość miejsc ograniczona. Osoby nie zgłoszone wcześniej, nie będą przyjęte.

 

Katechezy dla Narzeczonych czterotygodniowe w Krakowie

Czterotygodniowe Katechezy dla Narzeczonych to cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny, można wybrać dowolny termin i miejsce. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału.
Uwaga! W piątym tygodniu miesiąca katechez nie ma.

W cztery kolejne niedziele:

Bazylika OO. Franciszkanów - Kraków, Stare Miasto
(pl. Wszystkich Świętych 5) godz. 9:00. Zakończenie Mszą św. o godz. 11:00 w Bazylice.

Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza - Kraków, Prądnik Czerwony  (ul. Dobrego Pasterza 4) godz. 16:00. Możliwość udziału we Mszy św. o 18.00 w kościele.

W cztery kolejne poniedziałki:

Parafia św. Maksymiliana - Nowa Huta, Mistrzejowice (os. Tysiąclecia 86) godz. 18:00.

Parafia NMP z Lourdes XX. Misjonarzy - Kraków "Na Miasteczku" (ul. Misjonarska 37) godz. 19:00.

W cztery kolejne wtorki:

Parafia NMP Zwycięskiej - Kraków, Borek Fałęcki (ul. Zakopiańska 86)  godz. 18:00.

Parafia NMP Królowej Polski - Nowa Huta, Bieńczyce. Miesiące parzyste (ul. Obrońców Krzyża 1) godz. 18:30.

W cztery kolejne środy:


Bazylika OO. Cystersów - Nowa Huta, Mogiła (ul. Klasztorna 11) godz. 18:00.

Parafia Św. Jadwigi Królowej - Kraków, Krowodrza  (ul. Łokietka 60) godz. 18:00.

Bazylika OO. Dominikanów - Kraków, Stare Miasto (ul. Stolarska 12) godz.18:30.

W cztery kolejne czwartki:

Parafia św. Szczepana – Kraków (ul. Sienkiewicza 19) godz. 19:00.

Parafia św. Stanisława Kostki - Kraków, Dębniki (ul. Konfederacka 6) godz. 19:00.

W cztery kolejne soboty:

Parafia Bożego Ciała - Kraków, Kazimierz (ul. Bożego Ciała 26), sala parafialna obok kancelarii godz. 17:00.

Skawina, parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Terminy: 1, 2, 3, 4 niedziela w m-cu: I, III, V, VI, IX, XI
Program dnia: Msza św. rano w parafii
Katecheza 1 - godz.: 15:00, budynek szkoły parafialnej
Katecheza 2 - godz.: 16:00, j. w.

 

Polecany link:

Przygotowanie do ślubu 

Dyżury Katolickich Poradni Życia Rodzinnego w Krakowie

Czytania na ślub

 


 

MEDIACJA

ZAMIAST BUDOWAĆ MUR PRZYSTĄP DO MEDIACJI

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to poufny sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo
przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im
samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.

Czytaj więcej: Małżeństwo

Namaszenie chorych

Poprzez namaszczenie chorych Kościół wyprasza łaski dla ludzi cierpiących. W tym sakramencie Bóg umacnia, dodaje odwagi i napełnia pokojem ludzi chorych. Namaszczenie chorych jednoczy też cierpiących z męką Chrystusa.

Czytaj więcej: Namaszenie chorych

Pokuta

Przed przystąpieniem do Sakramentu Pokuty trzeba przygotować się, rozważając Chrystusowe wezwanie do nawrócenia - i robiąc rachunek sumienia. Odczytujemy słowa Ewangelii. Przypominamy sobie nasze grzechy. Przypominamy sobie zadaną na poprzedniej spowiedzi pokutę. Spełniamy 5 warunków dobrej spowiedzi.

Czytaj więcej: Pokuta

Bierzmowanie

Warunkiem zaliczenia roku formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu jest:

 • przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwo we Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca;
 • uczestnictwo w 10 spotkaniach klasy: VI, VII oraz w 20 spotkaniach klasy VIII

  Czytaj więcej: Bierzmowanie

Chrzest

Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego. W tym sakramencie Bóg wyzwala człowieka z jego grzechów i przyjmuje go jako Swoje dziecko. Przez chrzest zostajemy także włączeni do Kościoła oraz zostaje nam otwarta droga do innych sakramentów.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w ostatnią niedzielę  miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.30.

Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • pełne dane personalne rodziców dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców łącznie z nazwiskiem panieńskim matki,
 • metrykę ślubu kościelnego rodziców, gdy ślub odbył się w innej parafii a w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego,
 • imiona i  nazwiska chrzestnych z adresem zamieszkania,
 • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami.

Do pełnienia funkcji chrzestnego konieczne jest:

 • ukończenie szesnastego  roku życia,
 • znajomość zasad wiary i praktykowanie jej,
 • przyjęcie sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie albo w związku niesakramentalnym.

Polecany link:
Obrzędy sakramentu chrztu