Polecamy

Za życie Świata. Rozważania drogi krzyżowej
Rozważanie poszczególnych stacji jest dla człowieka wierzącego spojrzeniem we własne serce. Współczesny człowiek, na co dzień zagoniony, potrzebuje się zatrzymać, by spojrzeć w oczy Jezusa Miłosiernego, by doświadczyć Jego spojrzenia!  
To spojrzenie jest spojrzeniem miłości, która przebacza, która daje nową nadzieję!
Publikacja Za życie świata. Rozważania drogi krzyżowej  jest zaproszeniem do wyruszenia na drogę krzyżową, by tam doświadczyć ogromu Bożego miłosierdzia. Każda droga krzyżowa przeżywana z wiarą jest również drogą nawrócenia i uleczenia z bolących nas ran.
Książka dostępna: http://www.salwator.com/za-zycie-swiata--rozwazania-drogi-krzyzowej,1251,844,produkt.htmlJasna Góra - Kaplica Matki Bożej