Pogrzeb

W czasie pogrzebu wspólnota wiernych modli się, by wyprosić u Boga łaskę życia wiecznego dla zmarłego. Nie jest on tylko pożegnaniem kogoś bliskiego, lecz przede wszystkim ma on przypominać o nadziei życia wiecznego. Wspólna modlitwa niesie także pociechę rodzinie i przyjaciołom zmarłego.

Czytaj więcej: Pogrzeb

Sakrament chorych

Poprzez namaszczenie chorych Kościół wyprasza łaski dla ludzi cierpiących. W tym sakramencie Bóg umacnia, dodaje odwagi i napełnia pokojem ludzi chorych. Namaszczenie chorych jednoczy też cierpiących z męką Chrystusa.

Czytaj więcej: Sakrament chorych

Czytania na ślub

Pierwsze czytanie ze Starego Testamentu

Pierwsze czytanie 1, Rdz 1,26-28,31a
Stworzenie mężczyzny i kobiety.

Czytanie z Księgi Rodzaju
A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!" Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi".
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
Oto słowo Boże.

Czytaj więcej: Czytania na ślub

Mediacja

ZAMIAST BUDOWAĆ MUR PRZYSTĄP DO MEDIACJI

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to poufny sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo
przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im
samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.

Czytaj więcej: Mediacja

Małżeństwo

Zawierając małżeństwo mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, by obdarzać miłością siebie nawzajem oraz zrodzić i wychować potomstwo. W sakramencie małżeństwa Bóg umacnia małżonków, by ich miłość się rozwijała. Obdarza ich także siłą do znoszenia trudności i pomagania sobie nawzajem w przeciwnościach.

Czytaj więcej: Małżeństwo

Bierzmowanie

W sakramencie bierzmowania ochrzczeni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego, aby odważnie wyznawali swą wiarę i potrafili jej bronić. Nazywa się go sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ w czasie jego przyjmowania chrześcijanie zobowiązują się, że będą słowem i czynem świadczyć o Chrystusie. Bierzmowanie pogłębia też więź chrześcijanina z Kościołem.

Czytaj więcej: Bierzmowanie

Kancelaria Parafialna

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 18.30 – 19.00
ŚRODA: 16.30 – 17.30
PIĄTEK: 16.30 – 17.30
SOBOTA: 8.00 –   9.00

W niedziele i święta kościelne oraz pierwsze piątki i pierwszą sobotę miesiąca kancelaria nieczynna.