Rodacy

 Księża pochodzący z naszej parafii:

ks. mgr Ireneusz Okarmus

Wyświęcony: 1988

Obecnie:Dziekan i Proboszcz parafii MB Różańcowej w Krakowie-Piaski Nowe 
oraz asystent kościelny i redaktor "Gościa Niedzielnego"

ks. mgr Tadeusz Pawlica


Wyświęcony:1993

Obecnie:wikariusz, Parafia Zwiastowania Pańskiego w Borku Szlacheckim

ks. mgr Dariusz Czaja


Wyświęcony: 2010

Obecnie: wikariusz parafii św. Józefa Kraków – oś. Kalinowe