Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej. Na rozpoczęcie Mszy świętej o godz. 11.30 poświęcenie palm przy krzyżu misyjnym i procesja z palmami. Po Mszy konkurs na najpiękniejszą i samodzielnie wykonaną palmę.