JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA

W niedzielę 2 czerwca na Mszy świętej o godz. 11.30 świętować będziemy 50. rocznicę święceń kapłańskich ks. kan. Stanisława Raczka. Niech obecność parafian będzie wyrazem wdzięczności i modlitwy w intencji Czcigodnego Jubilata. Zapraszamy!