Gorzkie Żale

w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15

Tematem kazań pasyjnych będą warunki dobrej spowiedzi.