Akcja św. Krzysztof

W niedzielę 23 lipca po Mszach świętych poświęcenie pojazdów i zbiórka do puszek na środki transportu dla misjonarzy – Miva Polska (1 grosz za 1 kilometr).

Św. Krzysztofie, módl się za nami!