Bierzmowanie

Warunkiem zaliczenia roku formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu jest:

  • przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwo we Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca;
  • uczestnictwo w 10 spotkaniach klasy: VI, VII oraz w 20 spotkaniach klasy VIII
  • uczestnictwo w min. 4 Mszach św. roratnich
  • uczestnictwo w min. 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście 
  • uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali ( min. 3)
  • uczestnictwo w nabożeństwach majowych (min. 10 razy)
  • oddanie pracy zaliczeniowej na zadany temat w terminie wskazanym przez duszpasterza

Na każde nabożeństwo przynosimy indeks przygotowania do bierzmowania i prosimy księdza o podpis. 

 

                                           Spotkania Formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania:

 

 

Klasy VI

Poniedziałek, godz. 19.00

Klasy VII

Piątek, godz. 18:30

10.09.2018

28.09.2018

01.10.2018

05.10.2018

08.10.2018

12.10.2018

15.10.2018

19.10.2018

22.10.2018

26.10.2018

29.10.2018

09.11.2018

05.11.2018

16.11.2018

12.11.2018

23.11.2018

19.11.2018

30.11.2018

26.11.2018

07.12.2018