Duszpasterze

Proboszcz
ks. Stanisław Raczek
ur. 1950 r., wyświęcony w 1974 r.
proboszcz od 1989 r.

 

ks. kanonik Jan Kaleta
ur. 1949 r.
wyświęcony 1973 r.

 


dk. Bartłomiej Małek

ur. 1993 r.