Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA ADWENTU
16.12.2018 r.

  1. W trzecim tygodniu Adwentu przypadają kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin, rozpoczynamy również nowennę do Dzieciątka Jezus.
  2. Spotkania: chóru w środę oraz w piątek o godz. 19.00. Ważne spotkanie lektorów i ministrantów w piątek po roratach. W sobotę spotkanie scholi o godz. 10.30 a próba jasełek o godz. 11.30.
  3. Spowiedź św. adwentowa w naszej parafii 21 grudnia w piątek od godz. 14.00 z przerwą od godz. 15.30 do 16.00.
  4. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii osób chorych i w podeszłym wieku, które chcą skorzystać ze spowiedzi i przyjąć Komunię św. przed Bożym Narodzeniem. Zgłaszamy również osoby odwiedzane z racji pierwszych piątków. Odwiedziny nastąpią w sobotę, 22 grudnia, od godz. 14.00.
  5. W 22 grudnia w sobotę w Skawinie w kościele św. App. Szymona i Judy Tadeusza spowiedź dekanalna od godz. 8.30 do 18.00. Porządek spowiedzi w gablotce.
  6. Dziękuję Rodzinom z dyżuru za troskę o porządek w kościele oraz za złożoną ofiarę. W nadchodzącym tygodniu dyżur przypada rodzinom Kulbacki, Kapustka, Kalicki, Maniewski, Nowak. Przedstawicieli tych Rodzin prosimy o przybycie do kościoła w poniedziałek i w sobotę po roratach.
  7. W imieniu swoim oraz obdarowanych dziękuję za Tytki charytatywne.
  8. Termin składania wniosków do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa został przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.