II Róża Kobiet

II Róża Kobiet - lista wg kolejności przekazywania tajemnic różańcowych

Członkinie:

1. Czaja Małgorzata (zelatorka)
11. Inglot Małgorzata
2. Pachel Monika
12. Wrona Gabriela
3. Wójcik Małgorzata
13. Torba Władysława
4. Rywotycka Lucyna
14. Kozieł Elżbieta
5. Czopek Zofia
15. Gołąbek Maria
6. Wygoda Janina 16. Bartyzel Maria
7. Urbanek Marta
17. Chlebda Teresa
8. Lisowska Krystyna
18. Torba Lucyna
9. Bartyzel Maria
19. Prochwicz Zofia
10. Wcisło Barbara
20. Torba Anna

Zmarłe członkinie Róży:

1. Śp. Klimas Józefa 8. Śp. Torba Zofia
2. Śp. Wcisło Józefa 9. Śp. Buła Stanisława
3. Śp. Pachel Zofia 10. Śp. Gwiżdż Stanisława
4. Śp. Zielnik Zofia 11. Śp. Kotula Józefa
5. Śp. Urbanek Halina 12. śp. Maria Nowak
6. Śp. Stawowy Zofia  
7. Śp. Wrona Władysława  

Patron Róży: Matka Boża Fatimska

Różaniec w pierwszej kolejności oznacza sposób modlitwy, po drugie zaś jest to «narzędzie» do odmawiania tej modlitwy, czyli sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na których liczy się wypowiadane formuły. Ta postać różańca, którą znamy dzisiaj nie powstała w jednym momencie, lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc przez różne etapy. Około XV w. Odmawianie różańca połączono z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych momentów z ich życia i powiązano je z dziesiątkami «Zdrowaś Maryjo». Tajemnice podzielono na trzy części: radosne, bolesne i chwalebne. W ten sposób w ciągu kilku czy kilkunastu wieków ukształtowała się taka postać różańca, jaką znamy dzisiaj.

 

Jednakże historia różańca na tym się nie zakończyła. Najnowszy etap to zmiana, którą wprowadził Jan Paweł II. W 2002 r. ogłosił on list apostolski O Różańcu Świętym, w którym ukazał i potwierdził wartość tej modlitwy, zachęcił do jej praktykowania, a także wprowadził nowe tajemnice, które nazwał tajemnicami światła. Obejmują one najważniejsze wydarzenia z okresu publicznej działalności Jezusa, począwszy od chrztu w Jordanie aż do ustanowienia Eucharystii. Papież umiejscowił te tajemnice w strukturze różańca pomiędzy tajemnicami radosnymi, a bolesnymi. Ta nowość wprowadzona do modlitwy różańcowej jest zarazem wskazówką, że odmawiając różaniec możemy rozważać także inne wydarzenia ewangeliczne, które pozwolą lepiej i pełniej ogarnąć w medytacji tajemnicę Chrystusa.

 

Bo taka jest istota różańca, jak to wyraził Jan Paweł II:

Ma prowadzić ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa.